Карел Готт | Песни | Tichá noc

Original: Stille Nacht

год: 1995

время: 0:00

музыка: Franz Xaver Gruber

дуэт: Eva Jenisová, Denisa Šlapkovská, Dalibor Jenis, Jozef Kudlák

оркестр, хор: Karel Gott Band

студия: SND Bratislava (koncert Karla Gotta)

другие версии:

Karel Gott
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,

Eva Jenisová
Sám len svätý bdie dôverný pár,
Stráži Dieťatko, nebeský dar.

Dalibor Jenis
Sladký Ježiško spí, sní,
Nebesky tiško spí, sní.

Všichni
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
Najprv pastierom podali zvesť,
Ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ s Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
Tešiteľ s Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!