Карел Готт | Песни | Šohaju, šohaju

год: 2008

время: 3:15

музыка: traditional

оркестр, хор: cimbálová muzika Ladislava Pavluše

студия: Mistříňanka, Mistřín

Šohaju, šohaju,
Vaši ťa hledajú
Šohaju, šohoju
Vaši ťa hledajú
Že koníčky vrané
Že koníčky vrané
Že koníčky vrané
Obroku nemajú
Obroku nemajú

Mamičko, tatíčku
Dajte jim obroku
Mamičko, tatíčku
Dajte jim obroku
Já mosům za milů
Já mosům za milů
Mám cestu daleků
Mám cestu daleků

Šohaju, šohaju,
Včeci ťa háňajů
Šohaju, šohaju
Včeci ťa háňajů
Také hany nemáš
Také hany nemáš
Jaků ťa dávajú
Jaků ťa dávajú
Také hany nemáš
Také hany nemáš
Jaků ťa dávajú
Jaků ťa dávajú

Lidovky mého srdce(2010) [ID 1896]

Lidovky mého srdce