Карел Готт | YouTube - video | Přísahám, že jsem to já (K. Gott, E. Urbanová)

заявить недостающиe видео