Карел Готт | YouTube - video | Mám tě rád víc než dřív (live)

заявить недостающиe видео