Карел Готт | YouTube - video | Když vítěz mává nám (Gott, Urbanová, Košice 2010)

заявить недостающиe видео