Karel Gott | Liedjes | Jekyll a Hyde

Original: This Is The Moment

jaar: 2005

tijd: 3:34

muziek: Frank Wildhorn

tekst: Michael Prostějovský

orkest, koor: Velký orchestr paláce Žofín

studio: ČRO studio A

andere versies:

Má velká chvíle,
Můj šťastný den,
Jsou tu tak jak jsem snil
A s nimi blíž můj cíl.

Spoutanou sílou
Svých vroucích přání
Já proti proudu řek
Dnes objevil ten lék.
Elixír zrádný
Vypiju rád.
Poslední doušek
Těžkých zkoušek.
Čas má zrát...
Svírán jsem touhou
Hříšnou i ctnou.
Čím boří vnitřní hlas
Tu nejpevnější hráz?

Člověk dvou tváří,
Jekyll a Hyde,
V každém z nás dřímá,
Očima zlýma
Bodá nás.

Kým že to jsem?
V proudu dobrém i zlém
Náhle se zmítá
Aura má.
Víc toužím brát
Když cítím příval sil.
Už nejsem kým jsem byl,
Můj bujný život má teď nový řád.

Ďáblu svou duši
Upíšu rád
Dnes jako prvý,
Svou vlastní krví
Vícekrát.

Má chvíle chvil,
Můj velký den!
O nich jsem sníval,
Léta jsem skrýval
Bájný cíl!

Má pouť(2006) [ID 1688]

Má pouť