Karel Gott | Liedjes | Vlaštovčí hnízdo

jaar: 1984

tijd: 3:57

muziek: Vítězslav Hádl

tekst: Hana Zagorová

duet: Hana Zagorová, Vlastimil Harapes

orkest, koor: Karel Vágner

studio: ČST

H. Z.
Nad mořem cestou nesnadnou
Tam, kde se vlny tříští
Nad mořem, v skalách spolu jdou
Poutníci toulaví
První měl silná ramena
Ten druhý srdce zas vlídné
Tu náhle, z moře zrozená
bouře je překvapí

K. G.
Pojď se mnou, bratře, v nesnázi
Vede tu cesta známá
Mnoho nám k cíli neschází
Zbývá jen skalní brána.

V. H.
Pár bílých zdí – tam ve výši
Bývalo vlaštovčí hnízdo
Pojď, než se bouře utiší
Úkryt nám obstará

H. Z.
A když je spánek uchvátí, jako když proutkem mávne
Svit loučí brány pozlatí, hudba se rozezní
Ten první pil a hodoval, ten druhý zas tančil stále
S dívkou, jež čelo znavené šátkem mu osuší.

V. H.
Sbohem buď dívko, tulák jsem, nemohu déle zůstat

H. Z.
Však dívka krásná jako sen, dlaní mu zamkne ústa
Vezmi můj šátek, s sebou vem
V zástavu na cestu dlouhou
Poutník ten šátek, okouzlen
Na prsou uschová

Náhle jak závan perutí, jitro se okny vkrádá
Zmizí, jak křídla mávnutí, lesk nočních vyznání

K. G.
Divný sen, bratře, se mi zdál
Pil jsem a jedl do rána

V. H.
Pojď, bratře, půjdem zčerstva dál
Čeká nás dlouhá pouť

Hana Zagorová / Cesta ke štěstí (Dávné lásky, Vlašťovčí hnízdo, Mží)(2004) [ID 1202]

Hana Zagorová

Hrátky s láskou (komplet 27)(2007) [ID 1728]

Hrátky s láskou