Karel Gott | Liedjes | Píseň strašlivá o Golemovi

jaar: 1984

tijd: 4:07

muziek: Jaroslav Ježek – Jan Werich – Jiří Voskovec

studio: TV (Praha, jak ji mám rád / Prag, wie ich es mag))

andere versies:

Dovolte bych suše předpokládal
Golema že všichni znáte tu
Rabi Löw že z hlíny ho uplácal
Protože měl vzteka na tetu
Ona totiž teta byla fešná
Pěkně rostlá, zcela vášnivá
Všeckejm mužskejm byla nebezpečná
Na oficíře byla divá

Ze začátku Golema se bála
Hnusil se jí, že je hliněný
Toho se však nikdy nenadála
Že je do ní zamilovaný
Na večer, v hodině čepobití
Jde ji říci, že ji miluje
Najde ji však ležíc ve obětí
Z oficírem infantérie

Jeho oči plakat začnou pláčem
Žárlivost mu vtiskne v ruku zbraň
Jde se párek mlátit pohrabáčem
Oficíra, zabil i tu saň
Rabínovi, co mu zabil tetu
Napsal, že si svůj život veme
O zániku jeho jsou dvě verze
Ze kterých uvádím jeho dvě

Podle jedné - on do vody skočil
Namočil se, pak se rozmočil
Podle druhé - nejdřív se rozmočil
Namočil se a pak tam skočil

Takže se vlastně rozmočil