Karel Gott | Canzoni | Dávný román

Original: One More Yesterday

anno: 2005

tempo: 3:24

musica: Frank Wildhorn

paroli: Michael Prostějovský

orchestra, coro: Velký orchestr paláce Žofín

studio: ČRO studio A

Den za dnem týdny střídá
A v šedi prázdná smáčí.
Když chvíli jas
Se dotkne nás,
Hned vzápětí
Pryč odletí.

Jak se tak zpátky dívám,
My pili doušky štěstí.
A touhu v nás
I hříšnost těl
Vždy záviděl
Jsem sobě sám.

Co vlastně nám dnes brání
Si splnit tajná přání?
Proč znovu nebýt jako dřív?
A na co též bych kýv':
Náš dávný román
Od prvních stránek číst

Má pouť(2006) [ID 1688]

Má pouť