Karel Gott | Pjesme | Jen já vím

Original: When Man Loves A Woman

godina: 1998

vrijeme: 3:51

glazba: Calvin Lewis

text: Pavel Vrba

orkestar, hor: Karel Gott Band - Pavel Větrovec

studio: ORM

druge verzije:

  Jen já vím, když muž sténá
  A kdy se tmy začne bát
  A kdy nový den už odmítá
  Proklíná ženská jména
  I ta co míval rád
  A je tu vrásek síť v tváři vyrytá

  Jen já vím, kdy můž pláče
  A kdy svůj pokoj zamyká
  A kdy slzám jít už nebrání
  Tehdy má polštář zmáčen
  A bezmocí se zalyká
  Když v něm lásky hlas už dozvání

  Ó, ránu zlou a bodnou
  Způsobí lásky ostrá dýka
  Ó, ostrá dýka
  Muž pak sténá
  Je sám se zradou
  A dýka, lásky dýka hlouběj vniká

  Jen já vím, kdy muž sténá
  A kdy dá hlavu do dlaní
  A kdy žít dál už odmítá
  Nechce znát slovo žena
  A není mu do spaní
  Straší lásky tříšť rozbitá

  Tehdy má polštář zmáčen
  A bezmocí se zalyká
  Když v něm lásky, lásky, lásky, lásky, lásky, hlas
  Lásky hlas
  Dozvání

  Ó, jen já vím, kdy muž sténá
  Ó, jen já vím, kdy muž pláče
  Ó, jen já vím, kdy muž sténá
  Ó, jen já vím, jen já vím

  Ro(c)ky mého mládí(1998) [ID 1425]

  Ro

  Ro(c)ky mého mládí(2010) [ID 1911]

  Ro