Karel Gott | Canciones | Sen o věku nádherném

Original: Cent mille chansons

año: 1991

tiempo: 3:01

música: Michel Magne

texto: Zdeněk Borovec

orquesta, coro: Pražský symfonický orchestr - Boris Jojić

estudio: Supraphon

otras versiones:

Bronz a cín a světýlko v tmách
kdosi zlehka do sítin hmatníků sáh
lesk barokních skel
dech strun rozechvěl
až k obzorům stoupá píseň

Zbloudilému cíl dá i směr
harmonii skýtá, jen ber
tenhle očistný proud
vesmír by měl obejmout

Poselství jistot a krás
echem se ozve i v nás
posvátký chorál co povznáší zem
najdem v něm sen o věku nádherném

Bronz a cín a světýlko v tmách
čísi prsty tančící po klávesách
tam nad štíty sklal
až za mořský bál
teď z krajiny duše zní píseň

Chvalozpěv co neznal jsi dřív
v něm i ten kdo zemřel je živ
náhlý slunečný vpád
s posláním svítit a hřát

Tajemství bytí a krás
křídly se dotkne i nás
posvátný chorál co povznáší zem
najdem v něm sen o věku nádherném

Nejromantičtější(1991) [ID 1335]

Nejromantičtější

Písmo lásky (komplet 35)(2008) [ID 1839]

Písmo lásky (CD 2)