Karel Gott | Songs | Tichá noc

Original: Stille Nacht

year: 1995

time: 0:00

music: Franz Xaver Gruber

duet: Eva Jenisová, Denisa Šlapkovská, Dalibor Jenis, Jozef Kudlák

orchestra, choir: Karel Gott Band

studio: SND Bratislava (koncert Karla Gotta)

other versions:

Karel Gott
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,

Eva Jenisová
Sám len svätý bdie dôverný pár,
Stráži Dieťatko, nebeský dar.

Dalibor Jenis
Sladký Ježiško spí, sní,
Nebesky tiško spí, sní.

Všichni
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
Najprv pastierom podali zvesť,
Ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ s Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
Tešiteľ s Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!