Karel Gott | Songs | Oříšek pro popelku

year: 1967

time: 0:00

music: Petr Hapka

lyrics: Zdeněk Borovec

studio: 2. verze, nevydáno (Supraphon)

Popelko, zapomeň jak bolí
Celou noc přebírat jen hrách
Holoubek letí k tobě z polí
A pohleď – sedá na tvůj práh

Oříšek, co ti složil k nohám
Otevři, dítě bláhové
Oříšku neubude – a co je uvnitř, bude tvé
To všechno bude tvé

Oříšek malý v celku
Oříšek pro popelku
Dobře, že někde v světě zrál
Že dal ti zlaté šaty
Střevíčky padly
A ty mohlas' jít na svůj první bál
Však od těch dob už není
Takový k nalezení
Marně se toulám podhradím
Až projdu trním, hložím
Snad ti ho k nohám složím
Jestli o něj cestou zavadím

Snad ještě dodnes někde, kdo ví
Popelka hrášek přebírá
A proto chodím, hledám v křoví
A les mi náruč otvírá
Oříšek ne a ne však najít
A ona truchlit musí dál
Oříšek na větýpce
Rád bych té smutné dívce dal
Tak rád bych jí ho dal

Oříšek malý v celku
Oříšek pro popelku
Já vím, že někde jistě zrál
Abys' ty, popelko má
Co sama pláčeš doma
Mohla vyjít na svůj první bál
Oříšek popelavý
Možná, že mám ten pravý
Mam nebo nemám – těžko říct
Nejdřív se rozbít musí
A to netroufnu si
Bojím se, že uvnitř není nic

Bojím se, že uvnitř není nic