Karel Gott | Songs | Jak na ženy - Své srdce tobě dám - Joj cigán - Blondýnky sladké

year: 1977

time: 3:42

duet: Jiří Korn

orchestra, choir: Ladislav Štaidl

Karel Gott
Jak na ženy

Jiří Korn
Jak na ženy

Karel Gott
Jakpak na ně

Jiří Korn
Kdo to ví?

Karel Gott
Jednak tak a jindy jinak
Tady selže každý plán

Jiří Korn
S nimi totiž

Karel Gott
S nimi totiž

Jiří Korn
Vždy je potíž

Karel Gott
A co víc

Oba
Tady teorie žádná nic nám nedovede říct

Karel Gott
Ta jedna žádá komplimenty

Jiří Korn
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
A poklon k tomu chce na centy

Jiří Korn
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
Té další nutno imponovat
Tak a tak a tak a tak

Jiří Korn
Kdo je pán jí ukazovat
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
A další touží po něžnosti
Tak a tak a tak a tak

Jiří Korn
A čtvrtá mě má v spáru dosti
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
Ta pátá chce jen tančit, zpívat
Tak a tak a tak a tak

Oba
Je zkrátka každá jiný případ
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
Své srdce tobě dám
Když nejdeš blíž, jsem sám a sám
V tmách vadne lásky květ
Samoty mříž těžkou tu mám
Znáš mojí písně cit
Dávno ho znáš
Nechci lásku svou skrýt
Řekni mi též, že mně lásku dáš
Řekni mi, že mě stále ráda máš

Vždyť i já bývat znám co skvělý kavalír
A na můj povel zníval čardášový vír
A tóny houslí též mě k tanci zněly
Často padl dukát, celý byl jsem kavalír

Joj, cigán – joj, cigán
Zní píseň tvá
Joj, cigán - musíš ty mě hrát
Joj, joj, joj, joj cigán
Víš cigán - čí srdce plá
Joj cigán - tebe mám tak rád

Já tobě všechno co chceš, dám
Houslí tón rád mám
Já co vyžal jen ty cigán
Cítíš jen ty sám - joj, joj, joj
Joj, cigán, joj cigán - jen píseň tvá
Joj cigán - srdce rozeplá

Oba
Blondýnky sladké jsou vždy náš svět,
Když jsem jim blízko, hoříme hned.
Mně tepny buší, sám nevím čím
A hned se stávám divokým.
Ty jejich oči jsou modravé
A bílé blůzky tak lákavé,
Dobrého nikdy nic to nevěstí,
Až jednou ďábel způsobí to neštěstí.

Ty jejich oči jsou modravé
A bílé blůzky tak lákavé,
Dobrého nikdy nic to nevěstí,
Až jednou ďábel způsobí to neštěstí.

Story(1999) [ID 1060]

Story

Duety(2015) [ID 2991]

Duety