Karel Gott | Lieder | Tichá noc

Original: Stille Nacht

Jahr: 1995

Zeit: 0:00

Musik: Franz Xaver Gruber

Duett: Eva Jenisová, Denisa Šlapkovská, Dalibor Jenis, Jozef Kudlák

Orchester, Chor: Karel Gott Band

Studio: SND Bratislava (koncert Karla Gotta)

andere Versionen:

Karel Gott
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,

Eva Jenisová
Sám len svätý bdie dôverný pár,
Stráži Dieťatko, nebeský dar.

Dalibor Jenis
Sladký Ježiško spí, sní,
Nebesky tiško spí, sní.

Všichni
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
Najprv pastierom podali zvesť,
Ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ s Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
Tešiteľ s Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!