Karel Gott | Lieder | Souznění

Jahr: 1998

Zeit: 3:41

Musik: Karel Svoboda

Text: Karel Šíp

Duett: Daniel Hůlka

Daniel Hůlka
Kraj šel spát
Den vzdal se práv

Karel Gott
Náš svět žádá styl krátkých zpráv

Oba
Vládne zášť
A tak tu scházím
Souznění
Jen souznění

Daniel Hůlka
Kraj šel spát
Já bdím však dýl

Karel Gott
Vím dík zprávám
Co zřel, má cíl

Oba
Vládne zášť
A tak tu scházím
Souznění
Jen souznění
Všech nás

Bůh se hněvat dál nepřestává
Možná dočasně jen zamk‘ svůj chrám
Krátká věta schází krátkým zprávám
Amen pravím vám

Daniel Hůlka
S tónem tón zní líp než zvlášť

Karel Gott
Sílou tónů se ztrácí zášť

Oba
S tónem tón píseň je chválou
Souznění
Jen souznění
Všech nás

Bůh se hněvat dál nepřestává
Možná dočasně jen zamk‘ svůj chrám
Krátká věta schází krátkým zprávám
Amen pravím vám
Amen pravím vám

Nechte zvony znít (Kdepak ty ptáčku hnízdo máš / Souznění)(2007) [ID 1730]

Karel Svoboda

Duety(2015) [ID 2991]

Duety