Karel Gott | Písně | Toulky

Original: Po Folks

rok: 1972

čas: 0:00

hudba: Monda

text: Eduard Krečmar

duet: Jana Robbová

Oba:
Jó – když my byli jen dítka
Táta nás hned nutil číst a psát
Měl svůj cíl – ten správnej muž
Co z nás, pacholat, se má stát

J. R.
Že já mám být tichou dívenkou
Pak že si má bohatej mě vzít

K. G.
Já mám jít zase do škol, jméno získat
Sedm titulů v kapse mít

Oba:
A dítka propadly toulkám, toulkám
A táta si říká: „To koukám!“
A místo školy zábava a zpívání
To patří k těm krásným toulkám

My dlouho, dlouho byli bez peněz
Musím říct, že jsme někdy ještě dnes
My neměli dům, ani ten podnájem
A žádnej plat – jen když vám zahrajem

J. R.
Já si řekla tenkrát, že bylo mi líp

K. G.
Já vím, když táta náš hůlkou tě hřál

Oba:
Osud náš, ten byl by jistější
Jen dělat všechno jak si táta přál

A dítka propadly toulkám, toulkám
A táta si říká: „To koukám!“
A místo školy zábava a zpívání
To patří k těm krásným toulkám

Teď se k nám úspěch přiklání
A táta náš se smířil s tím
Že je zpěv povoláním
Rozdávat smích že není neštěstím

K. G.
Rozdávat smích a náladu mít

J. R.
Že holka tě nechá a bolí tě kříž

K. G.
Ha-ha
Cesty a prach – ale není čas klít
Všechno žene tě dál – proč, to víš!

Oba:
To dítky propadly toulkám, toulkám
A táta si říká: „To koukám!“
A místo školy zábava a zpívání
To patří k těm krásným toulkám

Toulkám, toulkám
A táta si říká: „To koukám!“
A místo školy zábava a zpívání
To patří k těm krásným toulkám