Karel Gott | Písně | Tichá noc

Original: Stille Nacht

rok: 1995

čas: 0:00

hudba: Franz Xaver Gruber

duet: Eva Jenisová, Denisa Šlapkovská, Dalibor Jenis, Jozef Kudlák

orchestr, sbor: Karel Gott Band

studio: SND Bratislava (koncert Karla Gotta)

jiné verze:

Karel Gott
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,

Eva Jenisová
Sám len svätý bdie dôverný pár,
Stráži Dieťatko, nebeský dar.

Dalibor Jenis
Sladký Ježiško spí, sní,
Nebesky tiško spí, sní.

Všichni
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
Najprv pastierom podali zvesť,
Ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ s Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!
Tešiteľ s Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!