Karel Gott | Písně | Tichá noc

Original: Stille Nacht

rok: 1998

čas: 2:35

hudba: Franz Xaver Gruber

text: Václav Renč

duet: Eva Urbanová

orchestr, sbor: Musica camerala

studio: ČRO studio A

jiné verze:

Tichá noc, přesvatá noc
V spánku svém, dýchá zem
Půlnoc odbila
Město šlo spát
Zdřímli dávno i pastýři stád
Jen Boží láska ta bdí
Jen Boží láska ta bdí

Tichá noc, přesvatá noc
Náhle v ní jásot zní
Vstávej lide můj
Tmu z očí střes
V městě Betlémě
Bůh zrozen jest
Z lásky se člověkem stal
Z lásky se člověkem stal

Svátek svátků(1998) [ID 1365]

Svátek svátků

Tichá noc(2010) [ID 1908]

Tichá noc