Karel Gott | Písně | Protože

rok: 1973

čas: 2:48

hudba: Zdeněk Marat

text: Zdeněk Borovec

orchestr, sbor: Ladislav Štaidl, Lubomír Pánek

studio: Dejvice

Protože je slunce, je déšť a je vánek
Protože je pláč, je i čas radovánek
Protože je sníh, je i jarní tání
Proto snad i já o tom všem bez ustání zpívám

Protože je poušť, jsou i louky a mlází
Protože tě mám, nevím sám, co mi schází
Protože jak zášť, tak i láska vzkvétá
Proto snad i já o tom všem dlouhá léta zpívám

Mám i slunce rád, i šelest deště
Znám, co toužím znát
Co neznám ještě
Sním o pěšině lesní
O čem se ti nesní

Já chci nejen brát, brát jednoduše
Sám se toužím dát, až do dna duše dát
I ty trny k růžím
Všechno, co ti dlužím

Protože jsou rána i noc s černou kápí
Protože mi láska dá mír i mě trápí
Protože jsi má, ač tě ztrácím málem
Proto věčně mám pro co žít, pro to stále zpívám

Zpívám

Hity '71 (komplet 12 / CD 2)(2001) [ID 1485]

Hity '71