Karel Gott | Písně | Páridův soud

Original: Au mont Ida

rok: 1982

čas: 0:00

hudba: Jacques Offenbach

text: Jiří Aplt

orchestr, sbor: Pražský studiový orchestr?

studio: CRO studio A? pro TV pořad V operetě

jiné verze:

Na horu Ídu jsou dvě míle
Tam potok zpíval píseň svou
Bohyně tři tam z dlouhé chvíle
Svedly o krásu hádku zlou

Evoe – sotva kdy krásnější jsem půvab dříve zřel
Evoe – a tento zápas já tam přísně soudit měl
Zápas ten já jsem soudit měl

Jablko nádherné ze zlata krásce největší z nich dát
To trio hned za mnou pak chvátá, ještě než hold jim já moh’ vzdát

Pastevče náš, jen zůstaň déle
Soudcem nám tu býti máš
Jablko své bez bázně směle
Nejhezčí z nás do klína dáš

Evoe – sotva kdy krásnější jsem půvab dříve zřel
Evoe – a tento zápas já tam přísně soudit měl
Zápas ten já jsem soudit měl

A první z nich mi říká sladce:
„Pohleď, jak já jsem úchvatná!
Vím, že nebudeš dlouho ptát se,
jablko tvé kdo získat má“
Evoe – a tento zápas já tam přísně soudit měl

A hned za ní to zní jak vánek
„Pohleď, jsem Juno nádherná!
Teď jistě výsledek už známe, jablko mým že zůstat má!“
Evoe – sotva kdy krásnější jsem půvab dříve zřel
Ten zápas já jsem soudit měl

Však ta třetí, jež tam stála mlčky kousek opodál
Krásou svou jak démant plála, jablko jí jsem zmámen dal
Evoe – sotva kdy krásnější jsem půvab dříve znal
Evoe – omámen krásou jí jsem jablko své tam dal
Venuši jablko své jsem dal