Karel Gott | Písně | Chraň Bůh

Original: That's Life

rok: 2010

čas: 3:06

hudba: Dean Kay

text: Zdeněk Borovec

orchestr, sbor: Czech Radio Big Band

studio: ČRO studio A

Chraň Bůh, že bych boj někdy vzdal,
Já byl knockout už stokrát, stokrát jsem vstal,
A tak nevím, čeho mám se bát,
Dám svou hlavu zas na pospas a rád.

Říkám, chraň Bůh, že bych lámal nad sebou hůl
I kdybych zůstal sám jako v plotě kůl
Znova zvednu se, chopím znova zbraň,
Jenom vůli mít, jen říct – lazare, vstaň.

Já byl už popel i plamen a papež i pohan i páže a pán
byl jsem pod i nad i vedle i v tom, větrem stále hnán.
Já nástup slávy znám i výprodej
a vím kdypak, s kým a jak hrát ber-dej.

Chraň Bůh, že měl bych už vzdát se víry,
čekat, až čas mě pohřbí mezi své zašlé suvenýry,
leč abych takhle skončil, nikdá nesmí se stát,
dokud mám ruce zdravé, mám chuť se prát.

Já byl už popel i plamen a papež i pohan i páže i pán
byl jsem pod i nad i vedle i v tom, větrem stále hnán,
jsem rád a mám i vztek, je mi bídně i hej
a vím kdypak, s kým a jak hrát ber-dej.

Chraň Bůh, chraň Bůh,že bych bál se prohry,
srdce své prokláté znovu dávám do hry,
však jestli klesnu, Bože, nedovol mi vstát,
a přece rád bych přežil, rád bych přečkal svůj pád.

Sentiment(2011) [ID 2987]

Sentiment