Karel Gott | Písně | Chambre separée - Jak na ženy -Ženy, ach ženy - Své srdce tobě dám - Jste kavalír,to vím - Dobrou noc - Joj cigán - Dobrou noc, milá dívko má - Blondýnky sladké

rok: 1977

čas: 18:22

duet: Jiří Korn

Dobře znám ten Chambre separée
Kam klidně vábit můžeš lásky své
Až si svlékne plášť, pak šampaňské ji dáš
A každá se tak ráda vzdá

Dobře znám ten Chambre separée
Kde šero vládne vlídně touze tvé
Až si svlékne plášť, už pohár naléváš
A ráda se hned vzdá, už je tvá

Karel Gott
Jak na ženy

Jiří Korn
Jak na ženy

Karel Gott
Jakpak na ně

Jiří Korn
Kdo to ví?

Karel Gott
Jednak tak a jindy jinak
Tady selže každý plán

Jiří Korn
S nimi totiž

Karel Gott
S nimi totiž

Jiří Korn
Vždy je potíž

Karel Gott
A co víc

Oba
Tady teorie žádná nic nám nedovede říct

Karel Gott
Ta jedna žádá komplimenty

Jiří Korn
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
A poklon k tomu chce na centy
Jiří Korn
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
Té další nutno imponovat
Tak a tak a tak a tak

Jiří Korn
Kdo je pán jí ukazovat
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
A další touží po něžnosti
Tak a tak a tak a tak

Jiří Korn
A čtvrtá mě má v spáru dosti
Tak a tak a tak a tak

Karel Gott
Ta pátá chce jen tančit, zpívat
Tak a tak a tak a tak

Oba
Je zkrátka každá jiný případ
Tak a tak a tak a tak

Toť problém přetěžký, křiklavý
Studium něžného pohlaví
Žádná z nich přec není ze zlata
Ať je jak chce bohatá
Sladký hlas, jemný mrav, něžná tvář
Bezhlavých nevinných jasná zář
Co na tom záleží, jaké má barvy vlas
Všichni jsou problémem pro nás

Karel Gott
Své srdce tobě dám
Když nejdeš blíž, jsem sám a sám
V tmách vadne lásky květ
Samoty mříž těžkou tu mám
Znáš mojí písně cit
Dávno ho znáš
Nechci lásku svou skrýt
Řekni mi též, že mně lásku dáš
Řekni mi, že mě stále ráda máš

Karel Gott
Jste kavalír, to vím a znáte tón i rým

Jiří Korn
Já to vím, já to znám
Čím si dámu získat mám

Karel Gott
Je kavalír ten pán a já se mírně ptám
Kdo však věřit má

Jiří Korn
Kdo však věřit má

Karel Gott
Že každá se vám hned vzdá

Jdu sám světem dál
Jsem vandrákem jen
Dobrou noc, lásko má
Dobrou noc

Ať déšť je či mráz
Nocí tmoucí jdu ven
Dobrou noc, lásko má
Dobrou noc

Já štěstí svému se rád často smál
Když dým z něho zbyl
Smutně sám jsem tu stál
Na mých rtech je úsměv i pláč

Jdu sám světem dál
Jsem vandrákem jen
Dobrou noc, lásko má
Dobrou noc

Dobrou noc
Dobrou noc
Dobrou noc, lásko má
Dobrou noc

Vždyť i já bývat znám co skvělý kavalír
A na můj povel zníval čardášový vír
A tóny houslí též mě k tanci zněly
Často padl dukát, celý byl jsem kavalír

Joj, cigán – joj, cigán
Zní píseň tvá
Joj, cigán - musíš ty mě hrát
Joj, joj, joj, joj cigán
Víš cigán - čí srdce plá
Joj cigán - tebe mám tak rád

Já tobě všechno co chceš, dám
Houslí tón rád mám
Já co vyžal jen ty cigán
Cítíš jen ty sám - joj, joj, joj
Joj, cigán, joj cigán - jen píseň tvá
Joj cigán - srdce rozeplá

Jdu sám světem dál
Jsem vandrákem jen
Dobrou noc, lásko má
Dobrou noc

Dobrou noc

Jiří Korn
Dobrou noc

Karel Gott
Dobrou noc, lásko má
Dobrou noc

Oba
Blondýnky sladké jsou vždy náš svět,
Když jsem jim blízko, hoříme hned.
Mně tepny buší, sám nevím čím
A hned se stávám divokým.
Ty jejich oči jsou modravé
A bílé blůzky tak lákavé,
Dobrého nikdy nic to nevěstí,
Až jednou ďábel způsobí to neštěstí.

Ty jejich oči jsou modravé
A bílé blůzky tak lákavé,
Dobrého nikdy nic to nevěstí,
Až jednou ďábel způsobí to neštěstí.

Mé písně (36CD BOX)(2009) [ID 1865]

Mé písně