Karel Gott | Písně | Čas chvátá

rok: 1983

čas: 0:00

hudba: V. Pallaviccini

text: Zdeněk Borovec

studio: ČST (Silvestr)

Karel Gott
Máma jen věčně ruce spíná:
„Ty kluku líná, hrom aby tě vzal.
Věz, že jsi k ničemu a břídil,
Kdyby ses pídil, dotáhs to dál.“
Já ale pro věc nemám zápal,
Kam bych se drápal, kam bych se hnal.

Všichni
Čas chvátá, dneska jsi klouček, zejtra táta,
A v skráních máš sníh.
Čas chvátá, kde zůstal, holka rozesmátá,
Loňskej tvůj smích?

Karel Gott
Čas chvátá a stejně pořád voní máta,
Do chvíle mý siesty.

Všichni
Čas chvátá, odbila pátá,
Tak dám si dvacet ještě do šestý.

Na na na na na na na na na na na na
Na na na na
Na na na na na na na na na na na na
Na na na na

Karel Gott
Čas chvátá a stejně pořád voní máta,
Do chvíle mý siesty.

Všichni
Čas chvátá, odbila pátá,
Tak dám si dvacet ještě do šestý.