Карел Готт | YouTube - video | Jen pár večerů (K. Gott & H. Vondráčková)

заявить недостающиe видео