Karel Gott | Piosenki | Jen já vím

Original: When Man Loves A Woman

rok: 1998

czas: 3:51

muzyka: Calvin Lewis

tekst: Pavel Vrba

orkiestra, chór: Karel Gott Band - Pavel Větrovec

studio: ORM

inne wersje:

    Jen já vím, když muž sténá
    A kdy se tmy začne bát
    A kdy nový den už odmítá
    Proklíná ženská jména
    I ta co míval rád
    A je tu vrásek síť v tváři vyrytá

    Jen já vím, kdy můž pláče
    A kdy svůj pokoj zamyká
    A kdy slzám jít už nebrání
    Tehdy má polštář zmáčen
    A bezmocí se zalyká
    Když v něm lásky hlas už dozvání

    Ó, ránu zlou a bodnou
    Způsobí lásky ostrá dýka
    Ó, ostrá dýka
    Muž pak sténá
    Je sám se zradou
    A dýka, lásky dýka hlouběj vniká

    Jen já vím, kdy muž sténá
    A kdy dá hlavu do dlaní
    A kdy žít dál už odmítá
    Nechce znát slovo žena
    A není mu do spaní
    Straší lásky tříšť rozbitá

    Tehdy má polštář zmáčen
    A bezmocí se zalyká
    Když v něm lásky, lásky, lásky, lásky, lásky, hlas
    Lásky hlas
    Dozvání

    Ó, jen já vím, kdy muž sténá
    Ó, jen já vím, kdy muž pláče
    Ó, jen já vím, kdy muž sténá
    Ó, jen já vím, jen já vím

    Ro(c)ky mého mládí(1998) [ID 1425]

    Ro(c)ky mého mládí

    Ro(c)ky mého mládí(2010) [ID 1911]

    Ro(c)ky mého mládí