Karel Gott | Pjesme | Erhebt eure Pokale

Original: Libiamo ne' lieti calici (La Traviata)

godina: 1979

vrijeme: 0:00

glazba: Giuseppe Verdi

studio: Karel Gott & Mary Roos

druge verzije: