Karel Gott | Piosenki | Ji������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������taidl, Zden������������������������������������������������������k Borovec

repertuar:
typ:

no matches found