Karel Gott | Lieder | Tichá noc

Original: Stille Nacht

Jahr: 1998

Zeit: 2:35

Musik: Franz Xaver Gruber

Text: Václav Renč

Duett: Eva Urbanová

Orchester, Chor: Musica camerala

Studio: ČRO studio A

andere Versionen:

Tichá noc, přesvatá noc
V spánku svém, dýchá zem
Půlnoc odbila
Město šlo spát
Zdřímli dávno i pastýři stád
Jen Boží láska ta bdí
Jen Boží láska ta bdí

Tichá noc, přesvatá noc
Náhle v ní jásot zní
Vstávej lide můj
Tmu z očí střes
V městě Betlémě
Bůh zrozen jest
Z lásky se člověkem stal
Z lásky se člověkem stal

Svátek svátků(1998) [ID 1365]

Svátek svátků

Tichá noc(2010) [ID 1908]

Tichá noc