Karel Gott | Liedjes | Zbyn������k Vav������������n

repertoire:
type:

nic nenalezeno