Karel Gott | Chansons | Rudolf M������������������ssig

repertoire:
type:

nic nenalezeno