Karel Gott | Chansons | Günter Schwenn, Michael Freytag

repertoire:
type:

nalezeno: 1