Karel Gott | Pjesme | Hava Nagila

godina: 2010

vrijeme: 0:00

glazba: traditional

orkestar, hor: Big Band Radio Praha - Václav Kozel

studio: ČRO studio A

druge verzije:

הבה נגילה
הבה נגילה
הבה נגילה ונשמחה

הבה נרננה
הבה נרננה
הבה נרננה ונשמחה

!עורו, עורו אחים
עורו אחים בלב שמח
!עורו אחים, עורו אחים

בלב שמח