Карел Готт | YouTube - video | Teď už víš, že jsem to já

заявить недостающиe видео