„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
КАРЕЛ ГОТТ - Золотой гoлoс Праги / Дискография / Всe
cодержание | навигация |